Nieuwe repetitielocatie

Voor een goede repetitie is een goede akoestiek belangrijk. Je moet elkaar immers kunnen horen. En waar kun je beter repeteren dan in een kerk? Vanaf oktober 2021 vinden koorrepetities plaats in de hervormde kerk in Vledder. Daarnaast blijven we tot de jaarwisseling- vanwege beperkte beschikbaarheid – op enkele woensdagen nog even gebruik maken het […]