Geslaagd huisconcert Matricale en Calmati

Op zondag 13 maart vierden renaissance kamerkoor Matricale en barokensemble Calmati hun rentree met een gezamenlijk huisconcert in de Johannes de Doperkerk in Vledder. Matricale liet zich van een nieuwe kant horen, want naast koormuziek zongen diverse koorleden enkele mooie stukken in kleine ensembles. Eerst was er oude religieuze muziek van Tomás Luis de Victoria, […]

Nieuwe repetitielocatie

Voor een goede repetitie is een goede akoestiek belangrijk. Je moet elkaar immers kunnen horen. En waar kun je beter repeteren dan in een kerk? Vanaf oktober 2021 vinden koorrepetities plaats in de hervormde kerk in Vledder. Daarnaast blijven we tot de jaarwisseling- vanwege beperkte beschikbaarheid – op enkele woensdagen nog even gebruik maken het […]

Open repetitie op 22 september

Het Westervelds madrigaalkoor Matricale organiseert een open repetitie op woensdagavond 22 september in de kerk in Vledder. Matricale heeft zich toegelegd op het zingen van oude polyfone muziek – Monteverdi, Sweelinck en Tallis bijvoorbeeld – en wil belangstellende zangers graag de gelegenheid geven hiermee kennis te maken. Het koor bestaat uit een kleine, maar enthousiaste […]

Een nieuw seizoen

Matricale hervat de repetities. De eerste repetitie na de zomervakantie vindt plaats op woensdagavond 18 augustus 2021 in dorpshuis de Stobbe in Darp (Linthorst Homanstraat 22, 7973 KG Darp). We gaan aan de slag met werk van onder meer Claudio Monteverdi en Jan Pieterszoon Sweelinck. Nieuwe zangers zijn van harte welkom. Neem even contact op […]

Programma 2021

Door de Corona-crisis hebben we onze repetities in het voorjaar 2020 plotseling moeten staken. Het programma hebben we niet kunnen uitvoeren en geplande concerten gingen niet door. Na een korte tussentijdse herstart in de zomer van 2020 en vervolgens weer een lange stop, is het koor met veel enthousiasme begonnen aan een nieuw programma met […]

Matricale gaat verder

Door de Corona-crisis hebben we onze repetities in het voorjaar plotseling moeten staken. In de zomer hebben we de draad weer voorzichtig opgepakt met repetities in de tuin van een van onze leden. Vanaf 16 september gaan we tweewekelijks repeteren in de Stobbe, Linthorst Homanstraat 22, 7973 KG in Darp . Heb je belangstelling, neem […]

Concert 24 mei 2020

Helaas kon dit concert door de Coronamaatregelen niet plaatsvinden. Inmiddels heeft Matricale de draad weer opgepakt. We werken nu aan een aangepast programma. Wanneer meer bekend is, zullen we dit op de website vermelden. Op zondagmiddag 24 mei geeft Matricale een concert in de hervormde kerk in Vledder. Thema van het concert is Religieuze onrust […]

Kom zingen bij Matricale

Je kunt meezingen in het nieuwe project van Matricale Religieuze onrust in de 16 eeuw Met het spijkeren van zijn 95 stellingen op de kerkdeur in 1517 heeft Martin Luther de religieuze onrust die er heerste niet veroorzaakt, maar wel aangewakkerd. Niet alleen binnen de Rooms Katholieke kerk was er verdeling, maar ook bij andere […]